project-management

Управління проектами: історична довідка для тих, хто планує навчатися проджект менеджменту

Оформлення проджект менеджменту як окремої дисципліни почалося лише в середині XX століття. Але помилково було б думати, що протягом усієї попередньої історії людства проектів не існувало.

Такі великі досягнення людства, як Єгипетські Піраміди, Велика Китайська Стіна, відкриття Колумба, Собор Святого Петра та багато іншого можна назвати проектами. Цей термін можна застосувати не тільки по відношенню до масштабних проектів, але й по відношенню до менш грандіозних досягнень - відкриття в галузі фізики та технології, винаходів і т.п. В історичній науці особлива увага приділена цим віхам у розвитку, завдяки яким сучасна людина може користуватися благами цивілізації.

Вчені-першопрохідці в області проджект менеджменту

Інша річ, що систематичні розробки у сфері оптимізації робочої діяльності розпочато вченими лише наприкінці ХІХ століття, про що можна дізнатися докладніше на Project Management курсах. Одним з першопрохідців був видатний американський інженер Фредерік Тейлор (1856-1915 рр.). Йому належать ранні систематичні дослідження в галузі оптимізації трудової діяльності. Він використав науковий підхід до створення теорії аналізу праці. Першим об'єктом застосування його теорії практично був робочий процес на сталеливарних заводах.

Справа Тейлора була продовжена його учнем - Генрі Гантом (1861-1919 рр.). Об'єктом його досліджень була послідовність операцій, з яких складався робочий процес. Історично період його наукової діяльності співпав із Першою Світовою війною, завдяки чому йому вдалося перевірити свої теорії на практичному процесі кораблебудування. Побудовані Гантом діаграми були настільки вдалими, що керівники використовували їх в роботі аж до кінця XX століття. Лише у дев'яностих роках XX століття у ці роботи було внесено деякі зміни.

LW-mission-projektmanagement-1

Чим зумовлений інтенсивний розвиток теорії проджект-менеджменту у середині ХХ століття?

Історичний процес продовжував розвиватися і підійшов до середини XX століття, коли вибухнула Друга світова війна. Серед її найважливіших наслідків для людства можна назвати сильний поштовх розвитку проджект-менеджменту.

Це зумовлено тим, що у багатьох країнах різко зросли масштаб і складність промислових і військових проектів. На додачу до цього різко скоротилися робочі ресурси. У умовах перебудова організації трудового процесу стала життєвою необхідністю.

До актуальних досягнень наукової думки того періоду входять:

1. Складні мережеві діаграми (PERT).

2. Метод критичного шляху.

Завдяки цим розробкам керівники отримали можливість здійснення ефективного контролю складних проектів, зокрема бойових систем.

Методи та системи управління, які використовуються на практиці в наші дні та вивчаються на курсах Project Management, засновані на досягненнях наукової думки ще у п'ятдесятих роках минулого століття (в основному вони належать фахівцям зі США). Саме до цього періоду відноситься передача активної діяльності з дослідження проджект-менеджменту із рук окремих фахівців науковим колективам великих компаній.